Mediator & Coach

Hoe voorkom ik ruzie als ik één van mijn kinderen meer wil nalaten dan de anderen? Ik wil geen akelig sterfbed, maar mijn partner is tegen euthanasie, wat moet ik doen?

Mediator en coach Marion Rookhuizen maakt het team van De Nalatenschapsregisseur compleet.

“Marion houdt zich al jaren professioneel bezig met levenseinde vraagstukken. Zij begeleidt mensen met vragen over levenseinde, waar ze alléén of met naasten niet uitkomen. Dat doet Marion met veel rust en aandacht. Daarnaast is zij een allround mediator. Wanneer er ruzie is over de nalatenschap kan conflictbemiddeling helpen de problemen op te lossen en voorkomen dat conflicten blijven doorgaan. Het uitpraten van de verschillen en het uiten van emoties onder begeleiding van Marion kan een gang naar de rechter vermijden.”

Mediator – Bij ruzie over de nalatenschap is conflictbemiddeling een methode om de zaak naar tevredenheid op te lossen en de familierelaties zo min mogelijk te beschadigen. Een gang naar de rechter betekent veelal een definitieve breuk. Ook vóór een overlijden kunnen zich conflicten voordoen. Bijvoorbeeld omtrent de meest wenselijke behandeling voor een demente ouder, een euthanasiewens waar kinderen verschillend over denken etc. Familie mediation komt steeds vaker aan de orde, waar Marion Rookhuizen de aangewezen persoon voor is.

Coach – Een counseling-gesprek schept de mogelijkheid om in alle rust met een onafhankelijke gesprekspartner uw situatie van alle kanten te bekijken. Zo creëert u duidelijkheid en overzicht. De coach kan u uiteraard helpen met keuzes over de nalatenschap, maar u bijvoorbeeld ook bijstaan met medische zaken, zorg om kwetsbare dierbaren achter te laten, angst voor conflicten etc.