Voorbeelden

Margreet Scheerder, De Nalatenschapsregisseur, geeft verschillende voorbeelden van situaties waar zij met haar team overzicht en daarmee rust heeft kunnen brengen.

Een jong gezin, bestaande uit een vader, moeder en een baby van acht maanden.
“Beide ouders werkten in loondienst, hadden een eigen woning en verhuurden een tweede woning. Op een donkere zondagmiddag verongelukte plotseling de vader. Hij regelde binnen het gezin alle financiële zaken, waardoor de vrouw achterbleef met veel vragen. Het aanvragen van een nabestaandenuitkering uit de Anw (Algemene nabestaandenwet), het verstrekken van gegevens aan diverse instanties voor verzekeringen en het in kaart brengen van de nabestaandenpensioenen leek voor deze vrouw een megaklus. Evenals de laatste belastingaangifte die veel zorgen baarde.
Ik heb haar met al deze zaken kunnen helpen en sommige vlakken zelfs simpel aan haar kunnen overdragen.”

Een gezin met twee jonge kinderen. De vader is ondernemer, de moeder werkt in loondienst.
“De moeder werd ziek en al na een paar weken bleek er geen uitzicht te zijn op herstel. Zij zou op korte termijn gaan overlijden. Vader had vanwege de economische crisis alle opdrachten nodig die voorbij kwamen, maar wilde in deze fase alleen nog maar bij zijn gezin zijn. Al zijn opdrachten zegde hij af. Het inkomen was op dat moment de grootste zorg van moeder, want hoe moest het verder met het gezin als er geen inkomen meer was? Een faillissement lag op de loer. In overleg met de notaris hebben we ad hoc nog zaken in het testament en in verzekeringspolissen aangepast, zodat de kinderen daar in de toekomst kunnen blijven wonen.
Alles vergde veel haast, want de conditie van de moeder ging hard achteruit.”